ΑΡΧΙΚΗ

Καλώς ήλθατε

στην ιστοσελίδα του  Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση – EΠΕρΕφΕ» (Centre of Pedagogical Research and Praxis – C.P.R.P.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

Το έργο του είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή, τη διάδοση και την  εφαρμογή της παιδαγωγικής γνώσης με σκοπό να συνεισφέρει στις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, καθώς και στις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες της κοινωνίας, των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των παραγόντων της εκπαίδευσης, επιδιώκοντας, παράλληλα, μαζί τους ανοιχτό, διαρκή και γόνιμο διάλογο.

Το  Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση ιδρύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου  2016.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕρΕφΕ του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ